25-5-1 Block G2 Cheras Business Centre,
Jalan 3/101C Taman Cheras,
56100 Kuala Lumpur

603-9134 1532
hello@wp-zfh.test

Keperluan membentuk kesedaran dalam kalangan para pengguna demimemantapkan ekonomi negara adalah satu agenda yang berkepentingan tinggi dalamusaha kerajaan untuk melaksanakan suatu aliran ´Pengguna Perkasaµ. Jika pada suatumasa dahulu, penjual, pembekal atau pun pengilang boleh bertindak menaikkan hargasesuatu barangan di pasaran terutamanya apabila menjelang sesuatu musim perayaanmengikut suka hati mereka, hari ini dengan kesedaran dalam kalangan penggunakhususnya bahawa kekuatan sebenarnya berada dalam tangan pengguna sendiri,keadaan-keadaan seperti ini telah semakin berkurangan. Kegiatan yang tidakbertanggungjawab ini, jika tidak dibendung dengan berkesan akhirnya akanmembahayakan ekonomi negara dan akibatnya masyarakat juga yang akan menanggungrugi.